يوتيليتى اسكن
دسامبر 15, 2014
فيلد اسنيفر تى اى 108
دسامبر 16, 2014
Show all

استروكچر اسكن

توضیحات

UtilityScan® LT یک راه حل رادار مبتنی بر هزینه پایین زمین بر اساس استاندارد صنعت UtilityScan است. UtilityScan LT به طور خاص ساخته شده و آسان برای استفاده است و کاربران را قادر می سازد به سرعت مکان و عمق آب و برق زیرزمینی را در زمان واقعی شناسایی کنند.

UtilityScan LT حفظ کیفیت داده های استثنایی و ساخت و ساز ناهموار خانواده UtilityScan است و یک سیستم موقعیت یابی کامل در سطح ورودی است.

استفاده های معمول برای UtilityScan شامل موارد زیر است:

  • تشخیص سودمند – فلزی و غیر فلزی
  • ارزیابی زیست محیطی
  • پیشگیری از آسیب