فيلد اسنيفر تى اى 108
دسامبر 16, 2014
رى فايندر
فوریه 9, 2015
Show all

گلدن گيت 3دى

دسته:
توضیحات

پالس الکترومغناطیسی سیستم عامل
تنظیمات منو فارسی و انگلیسی
سیستم کوچک برای کشف مناطق مختلف
توانایی تشخیص یا حذف فلز کوچک
توانایی حذف مواد معدنی و نمک.
عمق واقعی 2 متر
مد فلزات بی ارزش و ارزشمند جدا شده است